Logistikas Oy – Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut koko toimitusketjun hallintaan. Tuotamme asiakkaallemme kilpailuetua kokonaisvaltaisella logistiikkatoimintojen hallinnalla. Logistikas palvelukonsepti sisältää lähilogistiikan, sisälogistiikan ja paikallisvarastoinnin palvelutuotteet. Tarjoamme asiakkaallemme mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa jättämällä logistiikkatoiminnan ammattilaisten haltuun.

 

Lähilogistiikka

logistiikka

Lähilogistiikka meidän tapauksessamme alkaa usein tuotannon kotiinkutsusta ja toimittajien ohjauksesta. Palvelun tavoitteena on  häiriötön ja tehokas tuotantoprosessi.

Vastaamme siitä, että oikeat komponentit toimitetaan oikeaan aikaan tuotantolinjalle. Lähilogistiikan piiriin kuuluvat kaikki varsinaista tuotantoa tukevat logistiset toiminnot.

Varastointi

Varastointi

Paikallisvarastointi palvelutuotteena muodostuu tuotteiden ja komponenttien vastaanotto-, varastointi- ja keräilytoiminnoista, pitäen sisällään erilaisten tuotteiden erityisvaatimuksista aiheutuvat lisähaasteet.

Kaupintavarastoinnin ja varaosalogistiikan ratkaisut, vaarallisten aineiden ja elintarvikkeiden käsittely ovat meille normaalia ja jokapäiväistä toimintaa.

Sisälogistiikka

logistiikkapalvelut

Sisälogistiikkapalvelussa olemme osa asiakkaamme tuotantoprosessia. Toimitamme  oikeat komponentit ja komponenttisarjat tai osakokoonpanot juuri oikealla hetkellä asennusvalmiina tuotantolinjalle.

Mikäli tuotannossa ilmenee komponenttipoikkeamia tai muutostarpeita, reagoimme tilanteeseen sen vaatimalla tavalla ja korjaamme häiriötekijän tehokkaasti.

 

Asiakkaamme kertovat:

 
Toimivassa kumppanuudessa tietoa jaetaan koko ajan. Vuoropuhelu on todella tärkeää ja palautetta pitää antaa ja saada puolin ja toisin. Muuten toimintaa ei voi kehittää.

Logistiikkapäällikkö Janne Pakarinen, Valtra Oy Ab
Rauman ja Porin satamien kautta kulkeva ”lännen reitti” on osoittautunut toiminnallisesti ja taloudellisesti oikeaksi valinnaksi tuontilogistiikan ohjauksessa. Tämä on omalta osaltaan tukenut yrityksemme voimakasta kasvua.

Toimitusjohtaja Ilkka Alakortes, IKH Oy
Logistikas pystyy lähialueen suurena toimijana vastaamaan Olkiluodon varasto- ja kuljetuspalveluiden entistä laadukkaampaan tuottamiseen ja vaihteluihin sekä kyseisten palveluiden ja prosessien jatkuvaan parantamiseen

Tukipalveluiden johtaja Risto Siilos, TVO