Logistiikkaratkaisut

Logistiikkaratkaisut

Logistikas palvelukonsepti koostuu paikallisvarastoinnin, lähilogistiikan ja sisälogistiikan palvelutuotteista. Logistikas tarjoaa kilpailukykyiset ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt logistiikkaratkaisut, joiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaallemme kilpailuetua. Ratkaisumme ovat monen vuoden kokemuksen ja kehityksen tulos. Toimintamalleja ja tietojärjestelmäämme on kehitetty tiiviissä yhteistyössä alan huipputoimijoiden kanssa.

Palvelukonseptin perustan muodostavat helposti integroitava ja luotettava tietojärjestelmä, omat monipuoliset tilat  ja osaava joukko sitoutuneita ammattilaisia. Toimintamme nojaa vankkaan kokemukseen ja korostamme vastuullista toimintatapaa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle ratkaisuja, joiden ansiosta tehokkuus, hallittavuus ja logistiikkaketjun varmuus paranevat.

Pyrimme pitkäaikaiseen ja avoimeen kumppanuussuhteeseen, jolloin logistiikkatoimintaa voidaan kehittää optimaalisen tehokkuuden aikaansaamiseksi. Yhteiselle toiminnalle luodaan selkeät mittarit, joiden ansiosta toimintaa voidaan seurata ja kehittää.

Tarjoamme asiakkaallemme mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa jättämällä logistiikkatoiminnan ammattilaisten haltuun. Lupaamme asiakkaillemme levollisen olon ja komponenteille häiriöttömän virtauksen. Meillä logistiikkatoimintanne on vastuullisissa käsissä. Sloganimme mukaan tarjoamme – ratkaisuja helppoon hallintaan.

 

Asiakkaamme kertovat:

 
Toimivassa kumppanuudessa tietoa jaetaan koko ajan. Vuoropuhelu on todella tärkeää ja palautetta pitää antaa ja saada puolin ja toisin. Muuten toimintaa ei voi kehittää.

Logistiikkapäällikkö Janne Pakarinen Valtra Oy Ab
Rauman ja Porin satamien kautta kulkeva ”lännen reitti” on osoittautunut toiminnallisesti ja taloudellisesti oikeaksi valinnaksi tuontilogistiikan ohjauksessa. Tämä on omalta osaltaan tukenut yrityksemme voimakasta kasvua.

Toimitusjohtaja Ilkka Alakortes, IKH Oy
Logistikas pystyy lähialueen suurena toimijana vastaamaan Olkiluodon varasto- ja kuljetuspalveluiden entistä laadukkaampaan tuottamiseen ja vaihteluihin sekä kyseisten palveluiden ja prosessien jatkuvaan parantamiseen

Tukipalveluiden johtaja Risto Siilos, TVO