Kulmakivet

Läpinäkyvyys

Toiminnan läpinykyvyys luo edellytykset oikealle kumppanuussuhteelle. Voidaksemme löytää asiakkaan kannalta oikeat ratkaisumallit ja tehokkaat toimintatavat edellyttää se kummaltakin osapuolelta avointa luottamusta. Jatkuva toimintojen seuranta ja kehittäminen tähtää asiakkaan kilpailukyvyn parantamiseen.

Tietojärjestelmä

Logistikas-LogMaster on luotu integroimalla kirjanpitojärjestelmä, työajanseurantajärjestelmä, raportointityökalu, poikkeamanhallintajärjestelmä ja LogMaster keskenään. Kehitystyöllä on saavutettu luotettava pohja toiminnan mittaamiselle ja seuraamiselle. Logistikas-LogMaster palvelee joustavasti ja monipuolisesti ja sen integroinnista yleisimpien toiminnanohjausjärjestelmien (SAP, Proteus, Navision, V10, Baan,…) kanssa on paljon hyviä kokemuksia ja case-esimerkkejä.

Dynaamisuus

Nopeasti muuttuvissa logistisissa tarpeissa ketterä logistiikkakumpppani on monen suurenkin yrityksen haasteiden ratkaisija. Asiakaslähtöinen, dynaaminen ja joustava reagointi muutoksiin on Logistikas-konseptin tärkeimpiä elementtejä yrityksen kasvaessa.

Tekemisen fiilis

Osaava ja sitoutunut henkilökunta muodostaa oleellisen osan itse palvelutuotteesta ja on siten yksi Logistikas-konseptin tärkeimpiä kulmakiviä.  Kohdistamalla merkittäviä voimavaroja ja erityistä huomiota oikeiden ihmisten löytämiseksi kuhunkin työtehtävään ja tukemalla heidän onnistumistaan, saavutamme halutun lopputuloksen ja toiminnan tason.